Thực hiện dịch vụ đồng bộ về sở hữu công nghiệp

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, doanh nghiệp Việt Nam phải sử dụng các công cụ để duy trì, phát triển vị thế cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ của mình. Một trong các công cụ hữu hiệu đó là công cụ sở hữu trí tuệ, theo đó việc tiếp cận kịp thời, sử dụng, khai thác hiệu quả thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN) là cần thiết. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu này, Viện trưởng Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ TẠ QUANG MINH cho biết, Viện sẽ cùng các đối tác thực hiện dịch vụ đồng bộ về SHCN cho các doanh nghiệp có yêu cầu.

 

Ông Tạ Quang Minh, Viện trưởng Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

 

- Trong môi trường hội nhập ngày càng cạnh tranh khốc liệt hiện nay, ông đánh giá như thế nào về vai trò của thông tin sở hữu công nghiệp đối với các doanh nghiệp Việt Nam?

Viện trưởng Tạ Quang Minh: Thông tin SHCN là nguồn thông tin quan trọng đối với doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, phát triển các đối tượng SHCN.

Cụ thể khi có thông tin SHCN sẽ giúp doanh nghiệp tránh đầu tư vào nghiên cứu các đối tượng SHCN đã có; là cơ sở để xác định hướng nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ và các giải pháp kỹ thuật, công nghệ có thể áp dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.

Cùng với đó, thông tin SHCN là nguồn thông tin quan trọng trong quá trình xác lập quyền SHCN, như xác định tình trạng kỹ thuật, xác định khả năng đáp ứng các điều kiện để được bảo hộ làm cơ sở cho việc quyết định lập và nộp cũng như theo đuổi đơn đăng ký SHCN của mình.

Bên cạnh đó, thông tin SHCN là nguồn thông tin quan trọng trong quá trình quản lý các tài sản trí tuệ của mình như thực hiện việc gia hạn, duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ; thực hiện các biện pháp chống xâm phạm quyền SHCN của mình; thực hiện các thủ tục chuyển giao, chuyển nhượng quyền SHCN.

Thông tin SHCN còn là nguồn thông tin quan trọng để khai thác, sử dụng các đối tượng SHCN như tìm kiếm các đối tượng SHCN có khả năng áp dụng hợp pháp.
Ngoài ra, thông tin SHCN là nguồn thông tin quan trọng đánh giá khả năng, tránh việc khai thác đối tượng SHCN xâm phạm, quyền SHCN của người khác; nhận diện, đánh giá các đối thủ cạnh tranh của mình.

Với vai trò rất to lớn trên của thông tin SHCN có thể thấy, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, doanh nghiệp Việt Nam phải sử dụng các công cụ để duy trì, phát triển vị thế cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ của mình. Một trong các công cụ hữu hiệu đó là công cụ sở hữu trí tuệ, theo đó việc tiếp cận kịp thời, sử dụng, khai thác hiệu quả thông tin SHCN trong các quá trình từ nghiên cứu tạo ra các đối tượng SHCN, đăng ký xác lập quyền SHCN đối với các kết quả nghiên cứu, quản lý các quyền SHCN được bảo hộ; khai thác hiệu quả các đối tượng SHCN của mình và của xã hội là cần thiết.

- Vậy hiện nay việc xây dựng các cơ sở dữ liệu, công cụ khai thác thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin sở hữu công nghiệp cho doanh nghiệp đã có những bước đi nào để phục vụ nhu cầu này, thưa ông?

Viện trưởng Tạ Quang Minh: Mặc dù thông tin SHCN là rất quan trọng đối với doanh nghiệp, việc cung cấp, tạo điều kiện tiếp cận chúng đã được tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, công việc này hiện còn những hạn chế, chưa kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu của doanh nghiệp. Các hoạt động cung cấp thông tin SHCN phục vụ nghiên cứu, triển khai, xác lập, bảo hộ và thực thi quyền SHCN còn nhiều bất cập.

 

Giao diện cơ sở dữ liệu và dịch vụ thông tin sở hữu công nghiệp

 

Để khắc phục các hạn chế nêu trên, với kinh nghiệm khai thác thông tin SHCN và trong khi chưa có tổ chức trung gian nào có cơ sở dữ liệu thông tin SHCN đầy đủ và thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin SHCN theo yêu cầu đa dạng của doanh nghiệp, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ đã tổ chức thực hiện việc phát triển cơ sở dữ liệu hiện có và các công cụ cần thiết để cho phép doanh nghiệp tiếp cận kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin SHCN phục vụ hoạt động tạo ra, xác lập quyền, bảo hộ, khai thác và phát triển các đối tượng SHCN.

- Cụ thể những việc đã và đang triển khai để xây dựng các cơ sở dữ liệu, công cụ khai thác và thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin sở hữu công nghiệp cho doanh nghiệp là gì, thưa ông? 

Viện trưởng Tạ Quang Minh: Cơ sở dữ liệu do Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ xây dựng trên cơ sở tích hợp nguồn thông tin SHCN từ Cục Sở hữu trí tuệ đã công bố, nguồn thông tin trích xuất từ các cơ sở dữ liệu quốc tế và từ nguồn thông tin được xác nhận do người dùng cung cấp.
Thông tin SHCN trong Cơ sở dữ liệu này không giới hạn ở các thông tin phục vụ xác lập quyền mà còn được bổ sung để phục vụ các nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp như quản trị, khai thác, phát triển các đối tượng SHCN...

Các công cụ khai thác cơ sở dữ liệu được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu tiếp thu các công cụ hiện có và phát triển cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Hiện nay, việc khai thác cơ sở dữ liệu được Viện Khoa học sở hữu trí tuệ hướng dẫn chi tiết. Tuy nhiên, người dùng và doanh nghiệp cũng có thể sử dụng các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ miễn phí hoặc có trả phí qua mạng.

- Thưa ông, để các doanh nghiệp tiếp cận một cách thuận lợi, dễ dàng nhất về cơ sở dữ liệu sở hữu công nghiệp thì Viện Khoa học sở hữu trí tuệ có những hoạt động triển khai cụ thể nào trong thời gian tới?

Viện trưởng Tạ Quang Minh: Để doanh nghiệp có thể tiếp cận dễ dàng, thuận lợi cơ sở dữ liệu, ngoài việc xây dụng các công cụ tra cứu và hướng dẫn trên mạng, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ sẽ tổ chức các lớp hướng dẫn tra cứu, khai thác cơ sở dữ liệu này trong khoảng thời gian từ 1.2019 đến 5.2019.

Cùng với đó, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ sẽ cùng với các đối tác thực hiện dịch vụ đồng bộ về SHCN cho các doanh nghiệp có yêu cầu. Việc cung cấp dịch vụ này được thực hiện online. Trong quá trình hướng dẫn khai thác cơ sở dữ liệu và cả quá trình vận hành cơ sở dữ liệu, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ sẽ tiếp nhận các ý kiến góp ý của doanh nghiệp cũng như hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở dữ liệu cũng như các công cụ và dịch vụ khai thác cơ sở dữ liệu này. Theo đó, việc tiếp cận, khai thác cơ sở dữ liệu và các dịch vụ do Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thực hiện dự kiến sẽ chính thức vận hành từ 1.6.2019 thông qua www.ipdata.gov.vn; www.ipplatform.gov.vn; www.vipri.gov.vn.

- Xin cám ơn Ông !

 

Thông tin SHCN là thông tin về các đối tượng SHCN như sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý..., bao gồm thông tin về đơn đăng ký các đối tượng SHCN là người nộp đơn, tác giả, số đơn và ngày nộp đơn, đối tượng SHCN xin đăng ký bảo hộ; quyền ưu tiên… Các thông tin về xử lý đơn đăng ký như các thông báo, quyết định về thẩm định, công bố đơn; cấp, từ chối cấp văn bằng bảo hộ và thông tin về văn bằng bảo hộ các đối tượng SHCN là chủ văn bằng; số văn bằng; ngày cấp; đối tượng SHCN được bảo hộ; yêu cầu hoặc phạm vi bảo hộ của đối tượng SHCN; thông tin về việc chuyển nhượng, lixăng quyền SHCN... 

 

Nguồn: daibieunhandan.vn