Thông báo của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ về vận hành thử nghiệm Nền tảng dữ liệu và dịch vụ thông tin sở hữu công nghiệp

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ đang vận hành thử nghiệm các Module:Tra cứu thông tin – IP SEARCH; Dịch vụ thông tin – IP SERVICE; Cập nhật thông tin – IP UPDATE; Sàn giao dịch sở hữu công nghiệp – IP EXCHANGE và các chức năng khác trên Nền tảng dữ liệu và dịch vụ thông tin sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPLATFORM) tại địa chỉ: http://ipplatform.vipri.gov.vn để phát hiện, khắc phục các hạn chế trước khi đưa vào vận hành chính thức phục vụ công chúng vào tháng 7/2019.

Giao diện trang chủ IPPLATFORM

 

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo và kính mời mọi người quan tâm, truy cập, sử dụng thử và góp ý kiến cho Nền tảng IPPLATFORM này.
Mọi ý kiến góp ý xin gửi vềđịachỉ email: ipacademy@vipri.gov.vn hoặc minhtq@most.gov.vn

Trân trọng cảm ơn!

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ