Hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4

Chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 và góp phần thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ tổ chức các hoạt động sau:

1. Tại Hà Nội:
Tập huấn “Hướng dẫn khai thác nền tảng dữ liệu và sử dụng dịch vụ thông tin sở hữu công nghiệp trên ipplatform.vipri.gov.vn “:
-Thời gian: 13h30 -17h00, Thứ Sáu, ngày 15/3/2019
-Địa điểm: 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-Nội dung: Hướng dẫn sử dụng các công cụ trên Nền tảng ipplatform.vipri.gov.vn: Tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp; sử dụng dịch vụ liên quan đến thông tin sở hữu công nghiệp; cập nhật thông tin sở hữu công nghiệp vào cơ sở dữ liệu dùng chung; giao dịch chào mua/bán dịch vụ và các đối tượng sở hữu công nghiệp….

2. Tại Thành phố Hồ Chí Minh
2.1 “Tuần lễ Tư vấn, hỗ trợ về sở hữu trí tuệ”:
-Thời gian: 25/3/2019 đến 29/3/2019
-Địa điểm: Văn phòng Đại diện Viện Khoa học sở hữu trí tuệ, 273 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP. HCM
-Nội dung tư vấn, hỗ trợ: quản trị tài sản trí tuệ; giám định sở hữu công nghiệp; định giá tài sản trí tuệ; khai thác thông tin sở hữu công nghiệp và các dịch vụ liên quan đến thông tin sở hữu công nghiệp… .
2.2 Tập huấn “Hướng dẫn khai thác nền tảng dữ liệu và sử dụng dịch vụ thông tin sở hữu công nghiệp trên ipplatform.vipri.gov.vn “:
-Thời gian: 13h30 -17h00, Thứ Hai, ngày 25/3/2019
-Địa điểm: Innovation Hub, 273 Điện Biên Phủ, P.7, Q3, TP.HCM (Dự kiến)
-Nội dung: Hướng dẫn sử dụng các công cụ trên Nền tảng ipplatform.vipri.gov.vn: Tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp; sử dụng dịch vụ liên quan đến thông tin sở hữu công nghiệp; cập nhật thông tin sở hữu công nghiệp vào cơ sở dữ liệu dùng chung; giao dịch chào mua/bán dịch vụ và các đối tượng sở hữu công nghiệp….

3. Tại Đà Nẵng:
Tập huấn “Hướng dẫn khai thác nền tảng dữ liệu và sử dụng dịch vụ thông tin sở hữu công nghiệp trên ipplatform.vipri.gov.vn”
-Thời gian: 8h00 -11h30, Thứ Sáu, ngày 29/3/2019
-Địa điểm: (sẽ thông báo sau)
-Nội dung: Hướng dẫn sử dụng các công cụ trên Nền tảng ipplatform.vipri.gov.vn: Tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp; sử dụng dịch vụ liên quan đến thông tin sở hữu công nghiệp; cập nhật thông tin sở hữu công nghiệp vào cơ sở dữ liệu dùng chung; giao dịch chào mua/bán dịch vụ và các đối tượng sở hữu công nghiệp….

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quan tâm, tham dự các hoạt động nêu trên. 
Chi tiết xin liên hệ:
Phòng Đào tạo - Thông tin, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
ĐT: 024.36321570;  Email: ipacademy@vipri.gov.vn./.