Kết quả tìm kiếm

Chọn Loại công báo

A
B

Chọn Đối tượng

Chọn Công báo

Chọn thông tin hiển thị

  • Tên

  • Chủ đơn

  • Ngày công bố đơn

  • Chủ bằng

  • Ngày cấp bằng

  • Đối tượng

Công báo loại A

STT Số công báo A Số đơn Ngày công bố đơn Chủ đơn
1 396 4-2020-11020 31/03/2020 Shanghai Zhongfu Food and Beverages Management Co., Ltd.
2 396 4-2019-40301 11/10/2019 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ nhựa Bách Việt
3 396 4-2020-39036 24/09/2020 Lê Uyên Phương
4 396 4-2020-39037 24/09/2020 Lê Uyên Phương
5 396 4-2020-39831 29/09/2020 Công ty cổ phần Laura SunShine
6 396 4-2020-39832 29/09/2020 Công ty cổ phần Laura SunShine
7 396 4-2020-40349 01/10/2020 Công ty TNHH phân bón Bảo Minh
8 396 4-2020-40422 01/10/2020 Công ty cổ phần Sao Thái Dương
9 396 4-2020-40628 18/05/2018 Công ty TNHH sản xuất - thương mại dịch vụ Quốc Hưng
10 396 4-2020-40843 05/10/2020 Công ty TNHH Nguyên Như Minh
11 396 4-2020-41074 06/10/2020 Công ty TNHH đầu tư thương mại Tân Lâm
12 396 4-2020-41812 12/10/2020 Công ty TNHH MTV VITA
13 396 4-2020-42347 14/10/2020 Công ty TNHH Paintino
14 396 4-2020-42372 14/10/2020 Công ty TNHH quản lý tài sản sở hữu trí tuệ IPM
15 396 4-2020-42600 15/10/2020 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy Nông
16 396 4-2020-42733 16/10/2020 Công ty cổ phần công nghệ Pihome
17 396 4-2020-42937 19/10/2020 Đinh Từ Quyền
18 396 4-2020-42944 19/10/2020 Công ty TNHH sản xuất thương mại yến sào GNEST
19 396 4-2020-31165 05/08/2020 Công ty TNHH U-MAC Việt Nam
20 396 4-2020-32028 11/08/2020 Shanghai E-tong Chemical Co.,LTD
21 396 4-2020-34097 24/08/2020 Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai
22 396 4-2020-36057 04/09/2020 True Trademark Holdings Company Limited
23 396 4-2020-36385 08/09/2020 Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ KLEVER
24 396 4-2020-36648 09/09/2020 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế HENGPOKHAN
25 396 4-2020-22054 15/06/2020 Công ty TNHH sản xuất thương mại Hù Kiệt
26 396 4-2020-23314 22/06/2020 Hà Bằng Giang
27 396 4-2020-19255 29/05/2020 Nguyễn Thị Ngọc Thúy
28 396 4-2020-25742 03/07/2020 Nguyễn Hữu Hợi
29 396 4-2020-25963 06/07/2020 TOTO LIMITED
30 396 4-2020-27999 16/07/2020 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thành Hào Quang
31 396 4-2020-43689 22/10/2020 Công ty TNHH R.I.M
32 396 4-2020-44483 27/10/2020 Jin Jiangming
33 396 4-2020-44890 01/11/2016 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Ngon Mỗi Ngày
34 396 4-2020-45026 29/10/2020 Société de Districution de Toutes Marchandises en Côte d'Ivoire
35 396 4-2020-45183 30/10/2020 Công ty TNHH sản xuất thương mại Kiệt Kiệt
36 396 4-2020-45184 30/10/2020 Bad Robot IP, LLC
37 396 4-2020-45254 30/10/2020 Target Brands, Inc.
38 396 4-2020-45828 04/11/2020 Nguyễn Thị Linh Thảo
39 396 4-2020-45831 04/11/2020 Công ty TNHH Mèo Đang Yêu
40 396 4-2020-46010 05/11/2020 COEUR PROJECT CO .,LTD
41 396 4-2020-46018 05/11/2020 Trần Việt Hùng
42 396 4-2020-46675 10/11/2020 Công ty TNHH MTV thương mại và sản xuất HBK Việt Nam
43 396 4-2020-46810 10/11/2020 Công ty TNHH đầu tư kinh doanh HAP Việt Nam
44 396 4-2020-46970 11/11/2020 Công ty cổ phần thương mại Bách Hóa Xanh
45 396 4-2020-47191 12/11/2020 Hoàng Mai Loan
46 396 4-2020-47265 12/11/2020 Nguyễn Tất Hiến
47 396 4-2020-47311 13/11/2020 Nguyễn Văn Luyện
48 396 4-2020-47314 13/11/2020 Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Toàn Tâm Phát
49 396 4-2020-47339 13/11/2020 BElift Lab Inc.
50 396 4-2020-47342 13/11/2020 BElift Lab Inc.

Công báo loại B

STT Số công báo B Số bằng Ngày công bố bằng Chủ bằng
1 397 4-0381799-000 26/04/2021 Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc No Va
2 397 4-0381679-000 26/04/2021 Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc No Va
3 397 4-0380712-000 26/04/2021 Công ty cổ phần thương mại y dược MPH
4 397 4-0380701-000 26/04/2021 Công ty TNHH nha khoa ELITE
5 397 4-0381708-000 26/04/2021 Công ty TNHH tư vấn và đào tạo Chất Lượng Việt
6 397 4-0380560-000 26/04/2021 Công ty TNHH thương mại sản xuất quốc tế Hoàng Bách
7 397 4-0382318-000 26/04/2021 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tấn Lộc Tài
8 397 4-0381660-000 26/04/2021 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ bách hóa xnk Gia Đô
9 397 4-0382285-000 26/04/2021 Nguyễn Ngọc Nam
10 397 4-0381857-000 26/04/2021 Công ty TNHH đồng kỹ thuật KOREA Việt Nam
11 397 4-0382760-000 26/04/2021 Liên hiệp hợp tác xã thương mại TP.Hồ Chí Minh (SAIGON CO.OP)
12 397 4-0381829-000 26/04/2021 Hợp tác xã Dịch vụ Nông Lâm Thủy sản Trường An
13 397 4-0380791-000 26/04/2021 Công ty TNHH sản xuất thương mại Đào Trung Hưng
14 397 4-0382056-000 26/04/2021 Công ty TNHH kinh doanh vàng Bảo Nguyên 9999
15 397 4-0381023-000 26/04/2021 Công ty TNHH thương mại dịch vụ mỹ phẩm Đan Thy
16 397 4-0381833-000 26/04/2021 Hợp tác xã Nông nghiệp Dân Tiến
17 397 4-0381301-000 26/04/2021 Hợp tác xã Nông nghiệp Đức Phát
18 397 4-0381826-000 26/04/2021 Hội Nông dân huyện Kiên Lương
19 397 4-0380843-000 26/04/2021 30 Maple Sdn. Bhd.
20 397 4-0380080-000 26/04/2021 Công ty TNHH BIG - ONE Việt Nam
21 397 4-0381552-000 26/04/2021 House of Gold Co., Ltd.
22 397 4-0381350-000 26/04/2021 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hoa Hồng Đỏ
23 397 4-0381351-000 26/04/2021 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hoa Hồng Đỏ
24 397 4-0382582-000 26/04/2021 Trần Phú Vinh
25 397 4-0380700-000 26/04/2021 Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân Đội
26 397 4-0382019-000 26/04/2021 Phạm Thị Thanh Phượng
27 397 4-0381501-000 26/04/2021 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Tú Thanh
28 397 4-0380623-000 26/04/2021 Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ quảng cáo Thái Sơn
29 397 4-0381794-000 26/04/2021 MARUBENI FOOTWEAR INC.
30 397 4-0381860-000 26/04/2021 Công ty Cổ phần CANIFA
31 397 4-0381996-000 26/04/2021 Công ty TNHH thẩm mỹ Quốc Tế Việt Hàn
32 397 4-0381450-000 26/04/2021 Công ty cổ phần Nhà Hát Việt
33 397 4-0381579-000 26/04/2021 Công ty cổ phần Nhà Hát Việt
34 397 4-0380844-000 26/04/2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Tân á Đại Thành
35 397 4-0380457-000 26/04/2021 Công ty cổ phần kỹ thuật Minh Thu
36 397 4-0381795-000 26/04/2021 Nguyễn Thị Lan Phương
37 397 4-0380117-000 26/04/2021 PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA
38 397 4-0381618-000 26/04/2021 Công ty TNHH đầu tư DAISYONE
39 397 4-0381317-000 26/04/2021 Công ty TNHH đầu tư thương mại Nam Tiến
40 397 4-0382423-000 26/04/2021 Công ty TNHH CJ FOODS Việt Nam
41 397 4-0382425-000 26/04/2021 Công ty TNHH CJ Foods Việt Nam
42 397 4-0381506-000 26/04/2021 Võ Trọng Đức
43 397 4-0382212-000 26/04/2021 Công ty TNHH Công nghệ Nhôm kính Sài Gòn
44 397 4-0380658-000 26/04/2021 Công ty TNHH Ideas Creation
45 397 4-0380705-000 26/04/2021 Công ty cổ phần đào tạo giáo dục Tâm Trí Lực
46 397 4-0381800-000 26/04/2021 Công ty TNHH trung tâm thương mại LOTTE Việt Nam
47 397 4-0382388-000 26/04/2021 Hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Phong
48 397 4-0382283-000 26/04/2021 Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT)
49 397 4-0382284-000 26/04/2021 SUN YITAO
50 397 4-0382025-000 26/04/2021 Hồ Đức Hải