Kết quả tìm kiếm

Chọn Loại công báo

A
B

Chọn Đối tượng

Chọn Công báo

Chọn thông tin hiển thị

  • Tên

  • Chủ đơn

  • Ngày công bố đơn

  • Chủ bằng

  • Ngày cấp bằng

  • Đối tượng

Công báo loại A

STT Số công báo A Số đơn Ngày công bố đơn Chủ đơn
1 388 4-2016-01196 14/01/2016 Công ty TNHH Vương Thịnh WT
2 388 4-2020-06005 27/02/2020 Công ty cổ phần Chợ Mini
3 388 4-2020-06069 27/02/2020 Công ty cổ phần dệt may và thương mại Minh Trí
4 388 4-2020-06706 03/03/2020 Công ty TNHH công nghệ quốc tế Đại Việt
5 388 4-2020-06761 03/03/2020 Công ty cổ phần L.Q JOTON
6 388 4-2020-06941 04/03/2020 Công ty TNHH TRADING PERFECT PARTNER
7 388 4-2020-07079 05/03/2020 Công ty TNHH phát triển VGROWTH
8 388 4-2020-07085 05/03/2020 Công ty TNHH thương mại Ecom Hous Việt Nam
9 388 4-2020-07345 06/03/2020 Công ty TNHH RGB Animation Studio
10 388 4-2020-07431 09/03/2020 Công ty TNHH công nghệ quốc tế Đại Việt
11 388 4-2020-07478 09/03/2020 Ngô Minh Tiến
12 388 4-2020-07740 10/03/2020 Phạm Trọng Hùng
13 388 4-2020-07807 10/03/2020 Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Dr.Kyan
14 388 4-2020-08027 11/03/2020 Chen Chunxia
15 388 4-2020-08148 12/03/2020 King Car Food Industrial Co., Ltd.
16 388 4-2020-08267 12/03/2020 Peacock TV LLC
17 388 4-2020-08277 12/03/2020 Stanley Black & Decker, Inc.
18 388 4-2020-08285 12/03/2020 Peacock TV LLC
19 388 4-2020-08288 12/03/2020 Peacock TV LLC
20 388 4-2020-08294 12/03/2020 Peacock TV LLC
21 388 4-2020-08326 13/03/2020 Công ty TNHH một thành viên mỹ phẩm Mỹ Hạnh
22 388 4-2020-08477 13/03/2020 Công ty TNHH quảng cáo và truyền thông Trí Việt
23 388 4-2020-08515 13/03/2020 OH, Yong Chul
24 388 4-2020-08645 16/03/2020 Nguyễn Tú Anh
25 388 4-2020-08646 16/03/2020 Nguyễn Tú Anh
26 388 4-2020-08648 16/03/2020 Nguyễn Tú Anh
27 388 4-2020-08650 16/03/2020 Nguyễn Tú Anh
28 388 4-2020-08653 16/03/2020 Nguyễn Tú Anh
29 388 4-2020-08657 16/03/2020 Công ty cổ phần dinh dưỡng NUTRIKING
30 388 4-2020-08659 16/03/2020 Công ty cổ phần dinh dưỡng NUTRIKING
31 388 4-2020-08739 16/03/2020 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Thiện Yến
32 388 4-2020-08765 16/03/2020 Bytedance Ltd.
33 388 4-2020-08796 16/03/2020 Zhang, Yong
34 388 4-2020-08906 17/03/2020 KOLMAR KOREA HOLDINGS CO., LTD.
35 388 4-2020-08954 17/03/2020 Nguyễn Văn Trọng
36 388 4-2020-08968 17/03/2020 Công ty cổ phần Dương Bình Nguyên
37 388 4-2020-09140 18/03/2020 Công ty TNHH ATHENS PHARMA
38 388 4-2020-09158 18/03/2020 American Pacific Industries, Inc.
39 388 4-2020-09395 19/03/2020 BYFIN CO., LIMITED
40 388 4-2020-09443 19/03/2020 MCBRIDE MALAYSIA SDN. BHD
41 388 4-2020-09447 19/03/2020 Hộ kinh doanh Trần Thị Thức
42 388 4-2020-09490 20/03/2020 Nasaleze Patents Limited
43 388 4-2020-09514 20/03/2020 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Quán Phong
44 388 4-2020-09515 20/03/2020 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Quán Phong
45 388 4-2020-09619 20/03/2020 Galaxia Communications Co., Ltd.
46 388 4-2020-09626 20/03/2020 Công ty cổ phần dược phẩm UNITE
47 388 4-2020-09768 23/03/2020 Dentek Oral Care, Inc.
48 388 4-2020-10020 24/03/2020 Công ty cổ phần Fecon Phú Quốc
49 388 4-2020-10029 24/03/2020 Nguyễn Văn Tuấn
50 388 4-2020-10109 24/03/2020 Đoàn Hữu Thành

Công báo loại B

STT Số công báo B Số bằng Ngày công bố bằng Chủ bằng
1 389 4-0356058-000 25/08/2020 Nisshin Seifun Group Inc.
2 389 4-0356057-000 25/08/2020 Công ty cổ phần tập đoàn Hương Sen
3 389 4-0355418-000 25/08/2020 Nguyễn Thu Dung
4 389 4-0356966-000 25/08/2020 Công ty cổ phần thương mại và thiết bị Công Nghiệp Hà Nội
5 389 4-0355928-000 25/08/2020 Công ty cổ phần Diana Unicharm
6 389 4-0356744-000 25/08/2020 Công ty TNHH cà phê Gia Nguyễn
7 389 4-0357114-000 25/08/2020 Nguyễn Ngọc Cơ
8 389 4-0357060-000 25/08/2020 Công ty cổ phần VSK Việt Nam
9 389 4-0357497-000 25/08/2020 Công ty TNHH một thành viên đầu tư Đông Nam
10 389 4-0356689-000 25/08/2020 Lữ Văn Thật
11 389 4-0357077-000 25/08/2020 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Jubilee
12 389 4-0356965-000 25/08/2020 Công ty TNHH thương mại và sản xuất dầu thực vật Minh Huê
13 389 4-0356736-000 25/08/2020 BMC Global Trading
14 389 4-0355469-000 25/08/2020 Mother Goose Group, Inc.
15 389 4-0357197-000 25/08/2020 Target Brands, Inc.
16 389 4-0357514-000 25/08/2020 Công ty cổ phần MISA
17 389 4-0356688-000 25/08/2020 Nguyễn Hồng Văn
18 389 4-0356672-000 25/08/2020 TCL Communication Limited
19 389 4-0355879-000 25/08/2020 TWG Tea Company Pte. Ltd.
20 389 4-0356374-000 25/08/2020 Công ty TNHH hàng việt tổng hợp Minh Hải
21 389 4-0355053-000 25/08/2020 Công ty TNHH thép Lotus Đà Lạt
22 389 4-0356080-000 25/08/2020 Công ty TNHH quốc tế Trần Thị
23 389 4-0355038-000 25/08/2020 Công ty TNHH đầu tư thương mại và sản xuất Bình Phương
24 389 4-0355082-000 25/08/2020 Công ty cổ phần Công nghệ Y dược Hà Nội
25 389 4-0356746-000 25/08/2020 Kyasttingin Co., Ltd.
26 389 4-0355060-000 25/08/2020 Công ty TNHH Ngọc Minh
27 389 4-0354969-000 25/08/2020 Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long
28 389 4-0355924-000 25/08/2020 Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Đông Nam á
29 389 4-0356397-000 25/08/2020 Đào Duy Bằng
30 389 4-0356237-000 25/08/2020 Công ty cổ phần dược phẩm Lovefarm Organic
31 389 4-0355314-000 25/08/2020 Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Đông Nam á
32 389 4-0355572-000 25/08/2020 Just, Inc.
33 389 4-0356176-000 25/08/2020 Bytedance Ltd.
34 389 4-0355309-000 25/08/2020 Hộ kinh doanh cá thể Trịnh Văn Quảng
35 389 4-0355699-000 25/08/2020 Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Long Phụng Yến
36 389 4-0355154-000 25/08/2020 Công ty Luật TNHH Việt Mỹ
37 389 4-0355146-000 25/08/2020 Công ty trách nhiệm hữu hạn y dược PARIS-FRANCE
38 389 4-0355120-000 25/08/2020 Hợp tác xã Tân Tiến Phát
39 389 4-0355985-000 25/08/2020 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.
40 389 4-0355972-000 25/08/2020 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.
41 389 4-0355812-000 25/08/2020 SOLITY CO., LTD.
42 389 4-0355124-000 25/08/2020 ENZYME COMPANY LIMITED
43 389 4-0355399-000 25/08/2020 Công ty TNHH tư vấn xây dựng thương mại Mai Diễm
44 389 4-0356120-000 25/08/2020 Võ Ngọc Dung
45 389 4-0355691-000 25/08/2020 Công ty TNHH thực phẩm VI NA
46 389 4-0354799-000 25/08/2020 Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Quang Minh
47 389 4-0356986-000 25/08/2020 Công ty TNHH liên doanh STADA - Việt Nam
48 389 4-0356892-000 25/08/2020 Công ty TNHH Liên Doanh STADA - Việt Nam
49 389 4-0356890-000 25/08/2020 Công ty TNHH Liên Doanh STADA - Việt Nam
50 389 4-0356886-000 25/08/2020 Công ty TNHH Liên Doanh STADA - Việt Nam