Kết quả tìm kiếm

Chọn Loại công báo

A
B

Chọn Đối tượng

Chọn Công báo

Chọn thông tin hiển thị

  • Tên

  • Chủ đơn

  • Ngày công bố đơn

  • Chủ bằng

  • Ngày cấp bằng

  • Đối tượng

Công báo loại A

STT Số công báo A Số đơn Ngày công bố đơn Chủ đơn
1 380 1-2018-01956 08/05/2018 KIM YUN GI
2 380 1-2018-01971 09/05/2018 Bingotimes Digital Technology Co., Ltd.
3 380 1-2018-02042 15/05/2018 Công ty cổ phần BKAV
4 380 1-2018-02092 18/05/2018 Phan Đăng Đạo
5 380 1-2018-03217 24/07/2018 SKC CO., LTD.
6 380 1-2018-03250 25/07/2018 Cao Minh Tuyết
7 380 1-2018-05880 25/12/2018 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
8 380 1-2019-00228 15/01/2019 HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE
9 380 1-2019-01364 18/03/2019 SAGE THERAPEUTICS, INC.
10 380 1-2019-01540 27/03/2019 EA Pharma Co., Ltd.
11 380 1-2019-01842 12/04/2019 FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
12 380 1-2019-01911 17/04/2019 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
13 380 1-2019-01973 19/04/2019 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
14 380 1-2019-01980 19/04/2019 Rungrith Kittayapong
15 380 1-2019-01985 19/04/2019 Dart Industries Inc.
16 380 1-2019-02085 23/04/2019 Samsung Display Co., Ltd.
17 380 1-2019-02135 25/04/2019 ROSENDAHL NEXTROM GMBH
18 380 1-2019-02265 11/11/2016 INFOBRIDGE PTE. LTD.
19 380 1-2019-02296 03/05/2019 TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC
20 380 1-2019-02326 06/05/2019 Everlight Chemical Industrial Corporation
21 380 1-2019-02383 09/05/2019 ARRAY BIOPHARMA INC.
22 380 1-2019-02419 10/05/2019 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
23 380 1-2019-02491 14/05/2019 APROGEN KIC INC.
24 380 1-2019-02533 16/05/2019 BOYLE, Norman
25 380 1-2019-02602 20/05/2019 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
26 380 1-2019-02674 22/05/2019 Sanyang Motor Co., Ltd.
27 380 1-2019-02894 31/05/2019 REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.
28 380 1-2019-02896 31/05/2019 S.A. LHOIST RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
29 380 1-2019-02957 04/06/2019 HAMLET PROTEIN A/S
30 380 1-2019-02970 05/06/2019 HUVET BIO, INC.
31 380 1-2019-03087 11/06/2019 MONOLITH INC.
32 380 1-2019-03114 12/06/2019 BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH USA INC.
33 380 1-2019-03130 12/06/2019 POTENZA THERAPEUTICS, INC.
34 380 1-2019-03155 13/06/2019 SAROJ VANIJYA PRIVATE LIMITED
35 380 1-2019-03183 14/06/2019 FERRERO TRADING LUX S.A.
36 380 1-2019-03187 14/06/2019 NISSHIN FOODS INC.
37 380 1-2019-03221 18/06/2019 C-LECTA GMBH
38 380 1-2019-03312 21/06/2019 NIPPON STEEL CORPORATION
39 380 1-2019-03341 24/06/2019 ABU DHABI POLYMERS COMPANY LIMITED (BOROUGE) L.L.C.
40 380 1-2019-03370 25/06/2019 A. O. SMITH CORPORATION
41 380 1-2019-03400 26/06/2019 CEC SYSTEMS PTY LTD
42 380 1-2019-03420 27/06/2019 MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION
43 380 1-2019-03584 04/07/2019 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd.
44 380 1-2019-03605 04/07/2019 ETERNIT NV
45 380 1-2019-03634 08/07/2019 QINGDAO HAIER JOINT STOCK CO., LTD
46 380 1-2019-03696 10/07/2019 LES LABORATOIRES SERVIER
47 380 1-2019-03758 12/07/2019 SAKURA COLOR PRODUCTS CORPORATION
48 380 1-2019-03760 12/07/2019 PFIZER INC.
49 380 1-2019-03830 16/07/2019 LAITRAM, L.L.C.
50 380 1-2019-03832 16/07/2019 CALITHERA BIOSCIENCES, INC.

Công báo loại B

STT Số công báo B Số bằng Ngày công bố bằng Chủ bằng
1 382 1-0022882-000 27/01/2020 VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
2 382 1-0022829-000 27/01/2020 KAO CORPORATION
3 382 1-0022677-000 27/01/2020 SATAKE CORPORATION
4 382 1-0022770-000 27/01/2020 JFE Steel Corporation
5 382 1-0022820-000 27/01/2020 Taiwan Tian Jian Biotechnology Co., Ltd.
6 382 1-0022761-000 27/01/2020 Kudos Pharmaceuticals Limited
7 382 1-0022694-000 27/01/2020 KT CORPORATION
8 382 1-0022671-000 27/01/2020 Công ty cổ phần TEMRADAR
9 382 1-0022655-000 27/01/2020 STEPAN COMPANY
10 382 1-0022648-000 27/01/2020 UNI-CHARM CORPORATION
11 382 1-0022888-000 27/01/2020 TRANSITIONS OPTICAL, INC.
12 382 1-0022747-000 27/01/2020 Byung Gyou SONG
13 382 1-0022832-000 27/01/2020 KAO CORPORATION
14 382 1-0022670-000 27/01/2020 DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE SPA
15 382 1-0022640-000 27/01/2020 Ricoh Company, Ltd.
16 382 1-0022833-000 27/01/2020 KAO CORPORATION
17 382 1-0022637-000 27/01/2020 QIAN HU CORPORATION LIMITED
18 382 1-0022858-000 27/01/2020 KAO CORPORATION
19 382 1-0022666-000 27/01/2020 UOP LLC
20 382 1-0022883-000 27/01/2020 XINGYUE GROUP CO., LTD.
21 382 1-0022654-000 27/01/2020 MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.
22 382 1-0022629-000 27/01/2020 Nguyễn Đình Chính
23 382 1-0022706-000 27/01/2020 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MACHINERY SYSTEMS, LTD.
24 382 1-0022735-000 27/01/2020 Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (VIETTEL)
25 382 1-0022631-000 27/01/2020 MISUZU INDUSTRY CO., LTD.
26 382 1-0022639-000 27/01/2020 Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng sản xuất thuốc, Học viện Quân y
27 382 1-0022828-000 27/01/2020 NISSHIN STEEL CO., LTD.
28 382 1-0022788-000 27/01/2020 Xyleco lnc.
29 382 1-0022665-000 27/01/2020 ALIZE PHARMA II
30 382 1-0022891-000 27/01/2020 JFE Steel Corporation
31 382 2-0002231-000 27/01/2020 A Plus Biotechnology Company Limited
32 382 2-0002256-000 27/01/2020 UNILEVER N.V.
33 382 2-0002227-000 27/01/2020 FOREVERTRUST INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.
34 382 2-0002223-000 27/01/2020 Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
35 382 2-0002235-000 27/01/2020 NEW YU MING MACHINERY CO., LTD.
36 382 2-0002245-000 27/01/2020 Viện Nghiên cứu Hải sản
37 382 2-0002244-000 27/01/2020 Công ty TNHH công nghệ thiết bị y tế Bắc Việt
38 382 2-0002237-000 27/01/2020 Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam (BUSADCO)
39 382 2-0002216-000 27/01/2020 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh
40 382 2-0002220-000 27/01/2020 Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp
41 382 2-0002217-000 27/01/2020 MAP PACIFIC PTE LTD
42 382 2-0002246-000 27/01/2020 Công ty Cổ phần dịch vụ Xuân Hưng
43 382 2-0002241-000 27/01/2020 Tập đoàn Viễn thông Quân Đội
44 382 1-0022772-000 27/01/2020 TAIWAN TAIYO INK CO., LTD.
45 382 1-0022845-000 27/01/2020 Julius Glatz GmbH
46 382 1-0022658-000 27/01/2020 QUALCOMM INCORPORATED
47 382 1-0022724-000 27/01/2020 OMRON Corporation
48 382 1-0022873-000 27/01/2020 Philip Morris Products S.A.
49 382 1-0022708-000 27/01/2020 TENDYRON CORPORATION
50 382 1-0022663-000 27/01/2020 CANON KABUSHIKI KAISHA