Kết quả tìm kiếm

Chọn Loại công báo

A
B

Chọn Đối tượng

Chọn Công báo

Chọn thông tin hiển thị

  • Tên

  • Chủ đơn

  • Ngày công bố đơn

  • Chủ bằng

  • Ngày cấp bằng

  • Đối tượng

Công báo loại A

STT Số công báo A Số đơn Ngày công bố đơn Chủ đơn
1 391 4-2020-02927 31/01/2020 Project Management Institute, Inc.
2 391 4-2020-03062 04/02/2020 Công ty cổ phần công nghiệp - dịch vụ - thương mại Ngọc Nghĩa
3 391 4-2020-03064 04/02/2020 Công ty cổ phần công nghiệp - dịch vụ - thương mại Ngọc Nghĩa
4 391 4-2020-04483 17/02/2020 ZHANG, YOUWEN
5 391 4-2020-04874 19/02/2020 Nguyễn Hải Thuận
6 391 4-2020-05081 20/02/2020 Rich Products Corporation
7 391 4-2019-44818 07/11/2019 Trịnh Xuân Vũ
8 391 4-2019-50390 11/12/2019 Medicaroid Corporation
9 391 4-2019-51955 20/12/2019 Công ty cổ phần đầu tư Việt Đông Hải
10 391 4-2019-38548 02/10/2019 Công ty cổ phần truyền thông Cho Ô
11 391 4-2019-42168 24/10/2019 Australia's First Choice Pty Ltd
12 391 4-2020-05336 21/02/2020 Cisco Technology, Inc.
13 391 4-2020-05337 21/02/2020 Cisco Technology, Inc.
14 391 4-2020-05940 14/04/2017 Ricegrowers Limited
15 391 4-2020-08178 12/03/2020 Công ty cổ phần kiến trúc và nội thất PRO MAX
16 391 4-2020-08181 12/03/2020 Công ty cổ phần kiến trúc và nội thất PRO MAX
17 391 4-2020-09689 20/03/2020 King Car Food Industrial Co., Ltd.
18 391 4-2020-11440 08/04/2020 Công ty cổ phần Long Hậu
19 391 4-2020-11865 14/04/2020 Phạm Văn Thành
20 391 4-2020-12857 22/04/2020 Kiss of Beauty Co., Ltd
21 391 4-2020-12887 22/04/2020 Tạ Thị Huyền
22 391 4-2020-13157 24/04/2020 QSC, LLC
23 391 4-2020-13818 27/04/2020 Alibaba Group Holding Limited
24 391 4-2020-15023 06/05/2020 Công ty cổ phần tổ chức sự kiện và truyền thông Việt Nam
25 391 4-2020-15435 07/05/2020 Công ty TNHH sản xuất thương mại ASAMA VN
26 391 4-2020-15935 11/05/2020 Công ty cổ phần dược & thiết bị y tế Sagi
27 391 4-2020-16166 13/05/2020 Công ty cổ phần hóa chất mỹ phẩm 3C
28 391 4-2020-16369 13/05/2020 Feiyu Doors and Windows Co., Ltd.
29 391 4-2020-16894 15/05/2020 Công ty TNHH NUTIK
30 391 4-2020-17168 19/05/2020 Công ty TNHH chế tạo và lắp ráp Minh Dương
31 391 4-2020-17407 20/05/2020 Võ Đình Bảo
32 391 4-2020-17659 21/05/2020 Công ty TNHH MERKEL Việt Nam
33 391 4-2020-17778 21/05/2020 Vũ Thị Phương Trang
34 391 4-2020-17823 21/05/2020 Hợp tác xã trái cây sinh học OCOP
35 391 4-2020-17875 22/05/2020 ELANCO US INC.
36 391 4-2020-18250 25/05/2020 Công ty TNHH hai thành viên Noland Real
37 391 4-2020-18251 25/05/2020 Công ty TNHH hai thành viên Noland Real
38 391 4-2020-18913 27/05/2020 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Mỹ
39 391 4-2020-18940 28/05/2020 Công ty TNHH Wellrun Textiles Việt Nam
40 391 4-2020-19665 01/06/2020 Công ty cổ phần Pinoramic Việt Nam
41 391 4-2020-19711 01/06/2020 Công ty TNHH TM-DV HNC á Châu
42 391 4-2020-20764 05/06/2020 Công ty cổ phần Đại Đoàn Gia
43 391 4-2020-21174 09/06/2020 Đặng Thế Quyết
44 391 4-2020-21188 09/06/2020 Công ty TNHH MEDEZE Việt Nam
45 391 4-2020-21843 12/06/2020 Nguyễn Công Toại
46 391 4-2020-21853 12/06/2020 Ningbo Anchor Fasteners Industrial Co., Ltd
47 391 4-2020-21856 12/06/2020 Công ty cổ phần MOOM
48 391 4-2020-22191 15/06/2020 Baozhong Zhang
49 391 4-2020-22238 16/06/2020 Nguyễn Văn Kháng
50 391 4-2020-22240 16/06/2020 Võ Minh Trang

Công báo loại B

STT Số công báo B Số bằng Ngày công bố bằng Chủ bằng
1 393 4-0368150-000 25/12/2020 Sekisui House, Ltd.
2 393 4-0368717-000 25/12/2020 Công ty TNHH BRV Healthcare
3 393 4-0367969-000 25/12/2020 Shenzhen Qianhai Special Agel Ecommerce Ltd
4 393 4-0368219-000 25/12/2020 METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY
5 393 4-0368218-000 25/12/2020 Sanofi Mature IP
6 393 4-0370065-000 25/12/2020 LIBERO SYSTEM CO., LTD
7 393 4-0368217-000 25/12/2020 Công ty cổ phần nhựa Châu á
8 393 4-0368010-000 25/12/2020 A.S. Watson TM Limited
9 393 4-0367973-000 25/12/2020 Sun Life Assurance Company of Canada
10 393 4-0368440-000 25/12/2020 Trần Thục Nhàn
11 393 4-0369766-000 25/12/2020 Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngân Anh
12 393 4-0369768-000 25/12/2020 Công ty cổ phần dược phẩm Safatis
13 393 4-0369518-000 25/12/2020 Công ty cổ phần Santo
14 393 4-0369515-000 25/12/2020 Công ty cổ phần giải pháp sơn chuyên nghiệp Paintpro
15 393 4-0370044-000 25/12/2020 Công ty cổ phần dược phẩm Quốc tế - Winsacom
16 393 4-0369737-000 25/12/2020 Trần Hồ Thanh Huy
17 393 4-0369756-000 25/12/2020 Trần Hồ Thanh Huy
18 393 4-0369514-000 25/12/2020 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại quốc tế Đức Phát
19 393 4-0370045-000 25/12/2020 Công ty cổ phần giao nhận và phát triển thương mại Cường Quốc
20 393 4-0368739-000 25/12/2020 Công ty TNHH thực phẩm Tươi Xanh
21 393 4-0369504-000 25/12/2020 Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ SMARTVAS
22 393 4-0368733-000 25/12/2020 Phùng Quốc Phi
23 393 4-0369524-000 25/12/2020 Công ty TNHH thương mại Hùng Nguyên
24 393 4-0369525-000 25/12/2020 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Việt An Phú
25 393 4-0368659-000 25/12/2020 Sony Corporation
26 393 4-0368888-000 25/12/2020 Công ty TNHH truyền thông và công nghệ ASM
27 393 4-0368798-000 25/12/2020 XIONG LI
28 393 4-0370052-000 25/12/2020 Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
29 393 4-0368890-000 25/12/2020 Khổng Minh Quý
30 393 4-0369120-000 25/12/2020 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun
31 393 4-0369121-000 25/12/2020 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dược phẩm Hoàng Gia
32 393 4-0368044-000 25/12/2020 Công ty 4 Oranges Co., Ltd
33 393 4-0368060-000 25/12/2020 Công ty 4 Oranges Co., Ltd
34 393 4-0368816-000 25/12/2020 Nguyễn Thanh Liêm
35 393 4-0368814-000 25/12/2020 SARL JDS HOLDING
36 393 4-0369318-000 25/12/2020 Angel Playing Cards Co., Ltd.
37 393 4-0369528-000 25/12/2020 QGENETICS CO., LTD.
38 393 4-0369536-000 25/12/2020 HTX thủy sản Yên Sơn
39 393 4-0369532-000 25/12/2020 Connell Bros. Holding (Singapore) Pte. Ltd.
40 393 4-0369575-000 25/12/2020 Hoàng Thị Hồng Hải
41 393 4-0369952-000 25/12/2020 Hoàng Mậu Thìn
42 393 4-0369679-000 25/12/2020 Công ty TNHH LAVICHEM
43 393 4-0369569-000 25/12/2020 Công ty TNHH MTV Phú Thành JSC
44 393 4-0369673-000 25/12/2020 Nguyễn Minh Quân
45 393 4-0368732-000 25/12/2020 Công ty TNHH một thành viên Mỹ Phát Chung
46 393 4-0368871-000 25/12/2020 ISE FOODS, INC.
47 393 4-0368116-000 25/12/2020 Công ty cổ phần dược phẩm Duy Tân
48 393 4-0368870-000 25/12/2020 Công ty cổ phần dược phẩm Duy Tân
49 393 4-0369556-000 25/12/2020 Công ty cổ phần đầu tư HAIBADI
50 393 4-0369555-000 25/12/2020 Hư An