Kết quả tìm kiếm

Chọn Loại công báo

A
B

Chọn Đối tượng

Chọn Công báo

Chọn thông tin hiển thị

  • Tên

  • Chủ đơn

  • Ngày công bố đơn

  • Chủ bằng

  • Ngày cấp bằng

  • Đối tượng

Công báo loại A

STT Số công báo A Số đơn Ngày công bố đơn Chủ đơn
1 377 1-2018-01822 27/04/2018 LWP CO., LTD
2 377 1-2018-03869 31/08/2018 ADVANCED VACUUM MATERIALS TECHNOLOGY
3 377 1-2018-04097 17/09/2018 WON, YONG SEOK
4 377 1-2018-04776 26/10/2018 HEO, Jeyong
5 377 1-2018-04852 30/10/2018 SOLTECH INFONET CO., LTD.
6 377 1-2018-05192 20/11/2018 BASF Agro B.V.
7 377 1-2018-05233 22/11/2018 INCYTE CORPORATION
8 377 1-2018-05339 29/11/2018 NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY
9 377 1-2018-05463 30/12/2015 THE A2 MILK COMPANY LIMITED
10 377 1-2018-05814 21/12/2018 ZHU, Shuhong
11 377 1-2018-05852 24/12/2018 ARCELORMITTAL
12 377 1-2018-05906 25/12/2018 JOINT-STOCK COMPANY SCIENTIFlC RESEARCH AND DESIGN INSTITUTE FOR ENERGY TECHNOLOGIES ATOMPROEKT
13 377 1-2018-05907 25/12/2018 MCLAUGHLIN GORMLEY KlNG COMPANY
14 377 1-2019-00033 03/01/2019 ARENA PHARMACEUTICALS, INC.
15 377 1-2019-00100 07/01/2019 ZHU, Shuhong
16 377 1-2019-00297 17/01/2019 IRTKOREA CO., LTD.
17 377 1-2019-00304 17/01/2019 Zhejiang Renhe Photovoltaic Technology Co., Ltd.
18 377 1-2019-00335 18/01/2019 TBM CO., LTD.
19 377 1-2019-00382 22/01/2019 YING-HSIN HO
20 377 1-2019-00424 24/01/2019 Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha
21 377 1-2019-00439 24/01/2019 NITTO DENKO CORPORATION
22 377 1-2019-00475 25/01/2019 CORNELL UNIVERSITY
23 377 1-2019-00495 28/01/2019 PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.
24 377 1-2019-00500 28/01/2019 KWANG YANG MOTOR CO., LTD.
25 377 1-2019-00545 29/01/2019 NITTO DENKO CORPORATION
26 377 1-2019-00606 30/01/2019 HONDA MOTOR CO., LTD.
27 377 1-2019-00633 31/01/2019 InnoLux Corporation
28 377 1-2019-00643 01/02/2019 InnoLux Corporation
29 377 1-2019-00647 01/02/2019 Jeonjin Co., Ltd.
30 377 1-2019-00650 01/02/2019 CLARIANT CORPORATION
31 377 1-2019-00870 21/02/2019 Samsung Display Co., Ltd.
32 377 1-2019-00970 26/02/2019 SUPPORT-VENTURE GMBH
33 377 1-2019-01031 28/02/2019 GENERAL ELECTRIC COMPANY
34 377 1-2019-01071 01/03/2019 POLY MEDICURE LIMITED
35 377 1-2019-01119 05/03/2019 MHI VESTAS OFFSHORE WIND A/S
36 377 1-2019-01203 08/03/2019 HOFFMAN, Steven
37 377 1-2019-01241 11/03/2019 INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC.
38 377 2-2019-00038 28/01/2019 AEON MOTOR CO., LTD.
39 377 2-2019-00204 07/06/2019 Công ty Cơ khí Điện Hải Dương (TNHH)
40 377 1-2018-00425 30/01/2018 Bùi Tôn Hưng
41 377 1-2018-00510 05/02/2018 Phạm Trung Kiên
42 377 1-2018-00587 08/02/2018 Nguyễn Thụy ái Trinh
43 377 1-2018-00629 12/02/2018 Công ty cổ phần Công nghệ nông sạch
44 377 1-2019-01270 12/03/2019 KAO CORPORATION
45 377 1-2019-01275 12/03/2019 KAO CORPORATION
46 377 1-2019-01384 19/03/2019 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
47 377 1-2019-01386 19/03/2019 NTK CORPORATION CO., LTD.
48 377 1-2019-01483 25/03/2019 ERBER AKTIENGESELLSCHAFT
49 377 1-2019-01535 27/03/2019 FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH
50 377 1-2019-01629 01/04/2019 CHR. HANSEN A/S

Công báo loại B

STT Số công báo B Số bằng Ngày công bố bằng Chủ bằng
1 378 1-0021752-000 25/09/2019 STEPAN COMPANY
2 378 1-0021612-000 25/09/2019 WOO, Young Koan
3 378 1-0021651-000 25/09/2019 ALCOA OF AUSTRALIA LIMITED
4 378 1-0021597-000 25/09/2019 Ricoh Company, Ltd.
5 378 1-0021688-000 25/09/2019 J-OIL MILLS, INC
6 378 1-0021749-000 25/09/2019 TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)
7 378 1-0021693-000 25/09/2019 QUALCOMM INCORPORATED
8 378 1-0021756-000 25/09/2019 VIBER MEDIA SARL
9 378 1-0021617-000 25/09/2019 HONDA MOTOR CO., LTD.
10 378 1-0021707-000 25/09/2019 YU-FEN CHI
11 378 1-0021740-000 25/09/2019 Mitsubishi Electric Corporation
12 378 1-0021644-000 25/09/2019 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
13 378 1-0021690-000 25/09/2019 MAREL A/S
14 378 1-0021738-000 25/09/2019 FERGUSON, Frederick, D.
15 378 1-0021767-000 25/09/2019 COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
16 378 1-0021726-000 25/09/2019 Karsten Manufacturing Corporation
17 378 1-0021755-000 25/09/2019 Công ty TNHH Bibus Việt Nam
18 378 1-0021760-000 25/09/2019 BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
19 378 1-0021705-000 25/09/2019 Nippon Sprew Co., Ltd.
20 378 1-0021637-000 25/09/2019 NIKE INNOVATE C.V.
21 378 1-0021680-000 25/09/2019 METAWATER CO., LTD.
22 378 1-0021771-000 25/09/2019 YUTAKA GIKEN CO., LTD.
23 378 1-0021691-000 25/09/2019 NIPPON STARCH CHEMICAL CO., LTD.
24 378 1-0021727-000 25/09/2019 ORGANO CORPORATION
25 378 1-0021765-000 25/09/2019 QUALCOMM INCORPORATED
26 378 1-0021605-000 25/09/2019 ASTECH CO., LTD.
27 378 1-0021719-000 25/09/2019 HONDA MOTOR CO., LTD.
28 378 1-0021768-000 25/09/2019 QUALCOMM INCORPORATED
29 378 1-0021710-000 25/09/2019 AMOREPACIFIC CORPORATION
30 378 1-0021742-000 25/09/2019 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
31 378 1-0021681-000 25/09/2019 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
32 378 1-0021628-000 25/09/2019 NITTO DENKO CORPORATION
33 378 1-0021776-000 25/09/2019 Công ty TNHH Công Nghệ Giao Thoa
34 378 2-0002116-000 25/09/2019 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
35 378 2-0002105-000 25/09/2019 Trường đại học Bách khoa Hà Nội
36 378 2-0002108-000 25/09/2019 Công ty cổ phần công nghệ Medhub Việt Nam
37 378 2-0002120-000 25/09/2019 Công ty cổ phần Công nghệ sinh học
38 378 4-0326967-000 25/09/2019 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
39 378 4-0326968-000 25/09/2019 Seiko Advance Ltd.
40 378 1-0021658-000 25/09/2019 The Trustees of Columbia University in the City of New York
41 378 1-0021697-000 25/09/2019 National Science and Technology Development Agency
42 378 1-0021646-000 25/09/2019 Panasonic Corporation
43 378 4-0326957-000 25/09/2019 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đại Dương Xanh Toàn Cầu
44 378 4-0325064-000 25/09/2019 CORPORACION HABANOS, S.A
45 378 4-0327099-000 25/09/2019 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Hóa nông An Giang
46 378 4-0327098-000 25/09/2019 Vũ Quang Dũng
47 378 4-0327533-000 25/09/2019 Turpin Stéphane Jacques André
48 378 4-0327602-000 25/09/2019 Công ty TNHH Ba Cây Cau
49 378 4-0326067-000 25/09/2019 Công ty cổ phần dược phẩm MEDIPRODUCT
50 378 4-0327613-000 25/09/2019 Công ty TNHH thời trang Phúc Bảo - Trung tâm dịch vụ cưới Hương Lê